Voor wie is mijn therapeutische begeleiding geschikt:

Ik richt mij voornamelijk op mensen met een tijdelijke zorgvraag. Burn-out of er tegen aan zitten en daarna zo nodig reïntegratie begeleiding; het verwerken van een onvrijwillig afscheid nemen; verslavingsverschijnselen of eetstoornissen helpen overwinnen en kinderen met leer- of aanpassingsvragen. Voorop staat steeds dat je het leven na verloop van tijd weer zelf vorm kunt geven naar omstandigheid.

Een langdurigere begeleiding van kinderen met symptomen uit het autistisch spectrum kan ik tevens aanbieden. Tijdens mijn studie heb ik met deze groep veel ervaring opgedaan.

Eveneens is begeleiding voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking mogelijk. Dankzij een aantal sessies kunnen er nieuwe ontwikkelingskansen ontdekt worden en al tijdens de begeleiding zal er waarneembaar zelfstandiger gefunctioneerd kunnen worden. Mijn insteek zal steeds zijn om aan te sluiten bij wat de mogelijkheden zijn en het zelfvertrouwen stimuleren.

Met kinderen die geen zorgvraag hebben, werk ik in groepsverband. Dit zijn mijn natuur educatie projecten. Het doel wat ik daarbij voor ogen heb is tweeledig. In de huidige tijd wordt er veel tijd binnenshuis doorgebracht, vaak achter de computer of voor de tv.

Voor een gezonde ontwikkeling van een kind is lichaamsbeweging heel belangrijk en een enthousiaste stimulans daarin geeft een mooie herinnering voor in het latere leven. Het overbrengen van kennis van de natuur staat voor mij niet op de eerste plaats maar kan wel een ondersteuning vormen om een intense verbinding met de natuur aan te gaan. Met name gezonde eetgewoonten kunnen aangelegd worden wanneer een kind inzicht krijgt in de productielijn die ons voedsel aflegt.

In de groentetuin kan ik dit heel direct waar laten nemen en nodig de deelnemers dan ook uit om te proeven, bekijken, verzorgen en verwerken van de gewassen. Bij niet-wenselijke eetgewoonten, te veel of te weinig kan ik je helpen dit weer in evenwicht te brengen. Dit geldt overigens niet alleen voor kinderen. Op aanvraag verzorg ik ook projecten voor volwassenengroepen.

Denk aan: kookdemonstraties met onbekende maar vaak heel gezonde groenten of het maken van groenversieringen in en om je huis in de kersttijd. Voor de kinderen is het ook mogelijk projecten op aanvraag te realiseren, bijvoorbeeld een verjaarspartij bij je thuis of op lokatie.

Kortom voor iedereen: weer aarden door aarde!