Visie

Toen ik drie jaar geleden vast liep als leerkracht in het basisonderwijs, werkte ik veel in mijn moestuin.

Daar ervoer ik de rustgevende werking en kwam ik in een zekere tijdloosheid en aandacht voor het hier en nu.

In de zomervakantie aansluitend bezocht ik de beroemde tuinen van de impressionistische schilder Monet in Giverny, Normandië en kreeg daar een intense ervaring van schoonheid en weer die beleving van tijdloosheid en oneindige ruimte.

Dit bevestigde mijn al voorgenomen besluit om andere mensen te willen begeleiden om de natuur en het werken daarin als gezondmakend te kunnen beleven.
De deeltijdopleiding tot tuintherapeut van de academie Kraaybeekerhof te Driebergen kwam ik op het spoor vanwege mijn interesse voor tuinieren zonder gebruik te maken van insectenverdelgingsmiddelen en kunstmest.

Eerder beleefde ik dat door deze middelen een tuin geheel uit balans kan raken en je steeds meer nodig hebt om het beoogde doel te bereiken.

Door de natuurlijke processen te stimuleren en bemesting met compost van plantenafval uit de eigen tuin toe te passen blijft de tuin een geheel en kun je de kringloop van het ontstaan en vergaan in de natuur meemaken. Dit werkt gezondmakend voor de hele omgeving en dus ook voor de mens die erin werkt of leeft. Ook maakte ik kennis met het gebruik van koperen gereedschap. Het voelde licht en verwarmend. Eenmaal daarmee werkend wilde ik niets anders meer en dit wil ik ook de mensen laten beleven die met mij in het groen komen werken. De wens om met mensen naar buiten te gaan en daar aan te pakken wat er op dat moment van het jaar nodig is te kunnen realiseren en de liefde en enthousiasme voor de natuur te kunnen delen, werd tijdens de opleiding steeds sterker.

De meeste verbinding had ik natuurlijk al met kinderen en met name degenen die een aandoening in het autistisch spectrum tonen. Deze interesse heb ik uitgewerkt en mij daarin gespecialiseerd. Tijdens stages heb ik ook ervaring opgedaan met volwassenen en leerde daarvan dat ik ook met deze groep gewenste vooruitgang in levenskwaliteit kan bewerkstelligen.

Dat wat we in de natuur waarnemen kan een beeld zijn voor de processen die we in ons innerlijk aantreffen waardoor we krachten kunnen opdoen om naar individuele mogelijkheid onszelf sturend de weg in het leven weer op kunnen pakken of vervolgen.
Tuintherapie ten opzichte van andere therapievormen.


Tuintherapie is in essentie een non-verbale therapie die een gewoonte- of gedragsverandering in gang wil zetten. Dit houdt in dat de handelingen voorop staan. Tijdens het werken kan een gesprek ontstaan maar dit is ondergeschikt aan het gezamenlijk beleven van de processen die de natuur ons laat zien. Door het inzetten van lichaamsbeweging is het ook een therapie die tot doel heeft om het fysieke lichaam beweeglijker en gezonder te maken.

In het ontwerpen en vorm geven van beplantingsschema’s en het kunstzinnig verwerken van de opgedane indrukken is het ook een vorm van creatieve therapie waarbij het levenslichaam sterker gemaakt wordt.

In het beleven van de natuurstemmingen en de kleurenrijkdom spreekt het de ziel direct aan.

Dankzij de verbindende werking spreekt het de mens in zijn diepste kern aan.

Doordat het de mens in zijn totale existentie raakt, is het een therapie die alle andere therapieën in zich verenigt.
Twee voorbeelden van het aanspreken van de innerlijke mens:

De kleur groen

Groen is een mengkleur van het stralend geel en het rustige blauw.

In het licht van de zon ervaren we deze verwarmende, verlichtende kracht. In het kabbelende, altijd maar ritmisch bewegen van de blauwe zee ervaren we rust en tijdloosheid. Beide kwaliteiten geven ons levenskracht en werken genezend.

In de kleur groen worden deze tezamen gebracht.

We ervaren de kleur als harmoniserend en levengevend.

Tijdens het werken in de natuur nemen we onbewust deze kracht in ons op.

Een half uur per dag tuinieren of wandelen kan ons stressvrij houden.
De kleur bruin

Ook zien we veel bruin in de natuur. Met name in het hout.

In dit bruin is de warmte van het zonlicht opgeslagen. Dit kan vrij komen wanneer we het in brand steken. In het vuur ervaren we de stralende warmte van de door het hout bewaarde zonnelicht. De menging van het groen met de kleur rood, waaraan we warmte beleven geeft ons het bruin.

Met name in de herfst wanneer de levende natuur afsterft en zijn warmte prijsgeeft voor de rustperiode in de winter.

In de kleur van vruchten vinden wij die warmte weer terug. Oranje pompoenen, goudgele appeltjes, rode aardbeien, kersen en bessen. Een deel kunnen we tot jams en moes verwerken en een deel kan, goed bewaard, de winter doorstaan en nog tot ver in februari als voedsel dienen. Door deze voedingsmiddelen te eten geven we onszelf in de koude tijd wat warmte van de afgelopen zomer. Onze weerstand en welbevinden verbetert in kwaliteit.
Een voorbeeld van het aanspreken van de eigen gezondmakende krachten in de mens door volwaardige voeding

In perioden dat we het zwaar hebben kan kwalitatief goed voedsel ons er ook doorheen helpen.

Tijdens de tuintherapeutische sessies geef ik daar ook aandacht aan. Het beleven van de groeiprocessen stimuleren wanneer de draad van het leven weer opgepakt kan worden, een bewustzijn te ontwikkelen voor het gebruik van gezond en met name plantaardig voedsel.
In de kringloop van de jaargetijden is de gang door het leven herkenbaar.

Het ontkiemen; groeien; tot bloei komen; afrijpen; oogsten en tot verval komen en de rustperiode van het zaad dat daarna weer het nieuwe leven toont, zijn processen die we in ons leven ook tegenkomen. De plantaardige voedingmiddelen vertegenwoordigen allen een onderdeel van deze processen. Het verteren hiervan kan een beeld zijn voor het verteren van onze eigen levensprocessen. Verteren is eigen maken. Iets tot je nemen en het accepteren. Van daaruit kan de kracht ontwikkeld worden om tot nieuwe daden te komen.

Kwalitatief volwaardige voedingsmiddelen die goed verteerd worden maken de mens gezond.

Wanneer je met mij in de groentetuin komt werken zal ik je daar veel over vertellen en laten meebeleven.