Vergoeding van de sessies door zorgverzekeringen:
Tot op dit moment vergoeden de zorgverzekeraars onze therapie nog niet maar door het oprichten van een belangenvereniging voor tuintherapeuten kunnen we voor onze leden in onderhandeling gaan met bovengenoemde rechtspersonen.

Vanuit het pgb budget worden de sessies vergoed. Ik ben in bezit van een VAR registratie.